02.11.2017

Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 NA USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE
Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIEM
STRATEGII WZORNICZEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 „WZÓR NA
KONKURENCJĘ”, I OSI PRIORYTETOWEJ: „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA
WSCHODNIA”, PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014 –
2020.

 

Zapytanie ofertowe – CARLOBOSSI 02112017

Załącznik A – Formularz ofertowy – CARLOBOSSI 31102017

Załącznik B – Minimalny zakres umowy warunkowej

powrót